Logga in

Välkommen till Lindöenheten

 

På Lindöenheten värnar vi om hela barnet hela dagen. Vi vill ge våra barn och elever utmaningar i lärandet, hälsa genom livet och coachning in i framtiden. Våra pedagoger har hög kompetens och mångårig erfarenhet. Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och verktyg att växa.

Lindöenheten består av två grundskolor och fem förskolor. Vi finns i ett naturskönt område nära Bråviken med stora strövområden inpå knuten. De moderna lek- och klassrummen stimulerar lärandet och kompletteras med utomhuspedagogik.

Lindöenhetens gemensamma grundsyn

Alla människor har lika värde

Vi tycker att det är spännande och värdefullt med olikheter. Det spelar ingen roll var du kommer från, vilket språk du talar, vad du tror på, vem du tycker om, om du är tjej eller kille eller om du har något funktionshinder. Tillsammans lär vi oss av och med varandra.


Alla barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas

Alla barn har rätt att växa och utvecklas efter sin förmåga och lärstil. Genom att ge barnen lagom stora utmaningar, genom att bekräfta och berömma lär vi dem att känna tillit till sin egen förmåga. Och när de känner att de klarar av sina uppgifter växer de också som individer.


Alla möter varandra med respekt

Vi vill skapa en positiv atmosfär där alla möter varandra med respekt. Att vara en bra kompis är lika viktigt som det är för oss vuxna att vara en bra förebild. Lindöenheten ska vara en plats där alla trivs och där alla känner glädje och gemenskap. Genom att uppmuntra det som är positivt förstärker vi också det som är bra.